Jawatan Kosong Johor


Jawatan Kosong Di CareerMaster Sdn Bhd

Jawatan Yang Ditawarkan Assistant Manager

Jawatan Kosong Di CareerMaster Sdn Bhd
Jawatan Kosong Di CareerMaster Sdn Bhd
Tanggungjawab:
 • Membangunkan dan melaksanakan audit ke atas unit-unit perniagaan dan jabatan berdasarkan jangka sederhana yang diluluskan dan rancangan tahunan
 • Untuk mengkaji kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman dan untuk menilai pematuhan polisi dan prosedur syarikat kumpulan
 • Melaksanakan kajian dan ujian berkala dan untuk mengenal pasti, menilai dan menilai bidang risiko dan membuat cadangan untuk meningkatkan kawalan dalaman
 • Memastikan kewujudan sistem operasi yang berkesan untuk mengawal dan memantau kawasan kritikal dan pematuhan kepada polisi dan prosedur dalaman
 • Mendokumenkan semua ulasan ke dalam kertas kerja audit dan selepas itu menganalisis dan merumuskan pemerhatian
 • Menyediakan laporan audit di mana-mana kelemahan yang timbul bersama-sama dengan cadangan untuk penambahbaikan
 • Menyemak dan membuat susulan audit pelan tindakan pemulihan dan mengemukakan laporan berkala kepada Pengurusan dan Jawatankuasa Audit
 • Mengkaji dan memperbaiki program audit dan kertas kerja secara berkala
 • Bertindak balas dengan keperluan projek khas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Audit Pengurusan
Kelayakan:
 • Ijazah dalam Perakaunan / Kewangan atau Kelayakan Perakaunan setara dan Profesional (ACCA)
 • 4 tahun yang berkaitan pengalaman minimum bekerja dalam bidang audit kewangan di peringkat penyeliaan
 • Minda analitikal yang kuat dan taat
 • Pendedahan dalam COSO pengetahuan Rangka Kerja / ERM akan menjadi satu kelebihan
 • Fasih dalam bahasa Inggeris kedua-dua lisan dan bertulis
Calon yang berminat, sila emailkan resume anda dikemaskini dalam format Microsoft kepada: jess@careermaster.com.my

Tarikh Akhir
21 May 2017

0 Komentar untuk "Jawatan Kosong Di CareerMaster Sdn Bhd"

Back To Top